Reprodukcia, s.r.o. - gynekológia a pôrodníctvo, reprodukčná medicína

Reprodukcia, s.r.o.


Čo robíme - o nás

Konzultácie, poradenstvo, prevencia a liečba

v odboroch

Reprodukcia, s.r.o., je obchodná spoločnosť, ktorá má povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zariadení. Na základe tohto povolenia poskytujeme ambulantnú starostlivosť v odbore gynekológia a pôrodníctvo a v špecializovanom odbore reprodukčná medicína. Súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti je prevencia, poradenstvo a konzultačné služby. Predmetom našej činnosti v oblasti zdravotníctva je aj edukačná a prednášková činnosť.

© 2018 Reprodukcia, s.r.o.   Web design: Ladislav Maršík   Ochrana osobných údajov