Reprodukcia, s.r.o. - gynekológia a pôrodníctvo, reprodukčná medicína

Reprodukcia, s.r.o.


Ako sa s nami stretnete - objednajte sa

Vzhľadom na náš spôsob komunikácie s Vami ako s klientom nepoznáme klasické ordinačné hodiny. Termín stretnutia dohodneme podľa Vašich potrieb, limitovaní sme operačnými výkonmi a už dohodnutými termínmi stretnutí.

Objednajte sa, prosím, na termín stretnutia telefonicky, prostredníctvom SMS správy alebo e-mailu. Požiadavky na stretnutie SMS-správou alebo e-mailom vyhodnocujeme 1-krát denne, preto za najvhodnejší spôsob on-line komunikácie považujeme telefón.

tel.: +421 905 251 904

e-mail: reprodukcia@reprodukcia.sk

Telefónne čísla a iné kontaktné údaje spolupracujúcich lekárov a špecialistov poskytneme priebežne podľa potreby.

Keď potrebujete vyšetrenie, miestom stretnutia bude ambulancia spoločnosti alebo spolupracujúcich lekárov a organizácií. Konzultácia alebo prednáška môže byť na ľubovoľnom mieste podľa našej dohody.

© 2018 Reprodukcia, s.r.o.   Web design: Ladislav Maršík   Ochrana osobných údajov