Reprodukcia, s.r.o. - gynekológia a pôrodníctvo, reprodukčná medicína

Reprodukcia, s.r.o.


Odborný garant - profil

MUDr. Ladislav Maršík, PhD.

MUDr. Ladislav Maršík, PhD.

patrí medzi zakladateľov reprodukčnej medicíny a asistovanej reprodukcie na Slovensku.

Vzdelanie:

1984
ukončené štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo
1988
atestácia I. stupňa z gynekológie a pôrodníctva
1994
atestácia II. stupňa z gynekológie a pôrodníctva
1996
zahraničná stáž v Albany medical college, New York, USA, zameraná na asistovanú reprodukciu
2006
tretia - nadstavbová atestácia z Reprodukčnej medicíny
2007
ukončené doktorandské štúdium, titul Philosophiae Doctor (PhD.)

Prax:

1984-1986
gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a MFN v Martine
1986-1988
gynekologicko-pôrodnícke oddelenie OÚNZ Dunajská Streda
od roku 1988 doteraz
I. gyn.-pôr. klinika LFUK a UN Bratislava, do roku 2003 na Zochovej 7, od roku 2003 na Antolskej 11 v Bratislave
1999-2003
spoluzakladateľ a vedúci lekár Centra humánnej reprodukcie I. gyn.-pôr. kliniky LFUK Bratislava
2003-2010, 2011-2012
Iscare, a.s., centrum asistovanej reprodukcie a jednodňovej chirurgie
2009-2010, 2011-2012
riaditeľ pre oblasť zdravotnej starostlivosti Iscare a.s., Slovenská republika
od roku 2012
Univerzitné centrum reprodukčnej medicíny, I.gyn.-pôr. klinika LFUK a UN Bratislava
od roku 2014 do roku 2015
vedúci lekár Repromedica, s.r.o., klinika reprodukčnej medicíny
od roku 2016
Ferticent, s.r.o., Centrum asistovanej reprodukcie
konateľ

Ďalšie odborné aktivity:

© 2018 Reprodukcia, s.r.o.   Web design: Ladislav Maršík   Ochrana osobných údajov