Reprodukcia, s.r.o. - gynekológia a pôrodníctvo, reprodukčná medicína

Reprodukcia, s.r.o.


Ako to robíme alebo naše „know-how“

Naša spoločnosť preferuje a zastrešuje v slovenských podmienkach zatiaľ menej používaný model priamej komunikácie s lekárom a so spolupracujúcimi odborníkmi. Pacientov neobjednávame prostredníctvom recepcií alebo call centier, lebo len lekár alebo príslušný špecialista vie najlepšie posúdiť, kde a ako rýchlo potrebuje jeho klient stretnutie. Uvedený spôsob manažmentu komunikácie, diagnostiky, liečby a prevencie vrátane komplikácií umožňuje:

  1. Dohodnúť termín a miesto stretnutia, nemusí to byť nevyhnutne zdravotnícke zariadenie, kde sa Vás opýtame, ako Vám môžeme pomôcť a naplánujeme ďalší postup.
  2. Stanoviť algoritmus diagnostických vyšetrení podľa Vašich potrieb a podľa Vášho aktuálneho zdravotného stavu. Výber nevyhnutných a najvhodnejších diagnostických metód zabezpečí, že nestrácame čas zbytočnými vyšetreniami a neodďaľujeme tak liečbu. Na druhej strane pri dobrom výbere vyšetrení vieme vybrať najvhodnejší spôsob liečby s najvyššou možnou úspešnosťou, máme menej „prekvapení“ počas liečby.
  3. Výber metódy liečby a príslušného pracoviska podľa Vašich potrieb a želaní. Uvedený výber je limitovaný možnosťami pracoviska, legislatívou, rizikom komplikácií a hlavne Vašim názorom na priebeh liečby. Budeme sa snažiť správne Vás informovať, aby ste si vytvorili reálny názor na potrebu a možnosti liečby.
  4. V prípade dosiahnutia gravidity je dôležitý jej ďalší manažment. Gravidity po liečbe neplodnosti nemusia byť rizikové a môžu prejsť do starostlivosti gynekológa prvého kontaktu, ktorý pacienku na liečbu odoslal. Rizikové gravidity, napríklad po ovariálnom hyperstimulačnom syndróme, viacplodové gravidity alebo také, ktoré sú komplikované základným ochorením budúcej mamičky, vyžadujú uvážlivý výber pracoviska na sledovanie gravidity aj na jej úspešné ukončenie.
  5. Liečba neplodnosti je časovo náročná a aj pomerne nákladná. Čas šetríme spôsobom komunikácie (telefón, e-mail), ale aj výberom nevyhnutných vyšetrení a najefektívnejšej metódy liečby tak, aby vyžadovali minimálny počet ciest na pracovisko. Aj pri výbere metódy asistovanej reprodukcie je možný rozumný kompromis medzi očakávaným výsledkom a cenou, s prihliadnutím na „biologické pozadie“ a Vaše názory ako páru.
  6. Pri každom spôsobe komunikácie je nevyhnutná ochrana Vašich údajov a Vášho súkromia. Preto niektoré informácie (napríklad výsledok spermiogramu) nebude možné odovzdávať telefonicky alebo e-mailom bez predošlého osobného stretnutia na začiatku vzájomnej komunikácie. Telefonické konzultácie počas liečby, v prípade komplikácií alebo novovzniknutého akútneho stavu sú pri našom spôsobe komunikácie samozrejmosťou, rovnako urgentné stretnutie, vyšetrenie alebo jeho sprostredkovanie v prípade, že vyžiadaný lekár nie je v požadovanom krátkom čase k dispozícii.
© 2018 Reprodukcia, s.r.o.   Web design: Ladislav Maršík   Ochrana osobných údajov