Reprodukcia, s.r.o. - gynekológia a pôrodníctvo, reprodukčná medicína

Reprodukcia, s.r.o.


Čo za to - cenníky

U nás platíte za čas, ktorý spolu strávime vyšetrením, konzultáciou alebo prednáškou, v ňom je zahrnutý aj náš „know-how“.

Predpokladaná cena za 1 vyšetrenie alebo 30 min.času lekára je 50 €.

Dlhodobejšie zmluvy sú cenovo výhodnejšie. Spoločnosť reprodukcia preferuje dohody na taký spôsob komunikácie, aby klient mohol kontaktovať svojho lekára kedykoľvek.

V prípade požiadavky na stretnutie, konzultáciu alebo prednášku na neobvyklom mieste a v neobvyklom čase sú súčasťou ceny aj zvýšené náklady na dopravu, prenájom priestorov a mzdu zabezpečujúcich pracovníkov, prípadne telefónne účty.

Poplatok za sprostredkované výkony a služby u spolupracujúcich organizácií sa riadi ich platnými cenníkmi. Spoločnosť Reprodukcia nemá dohody sa zdravotnými poisťovňami. Dohody so zdravotným poisťovňami na sprostredkované služby u spolupracujúcich organizácií sú individuálne.

© 2018 Reprodukcia, s.r.o.   Web design: Ladislav Maršík   Ochrana osobných údajov