Reprodukcia, s.r.o. - gynekológia a pôrodníctvo, reprodukčná medicína

Reprodukcia, s.r.o.

Spolupracujúce organizácie a odborníci

Ferticent s.r.o.
Centrum asistovanej reprodukcie

Sv. Vincenta 4
821 03 Bratislava

tel.:
+421 2 482 116 10
+421 911 246 863
www.ferticent.com
Staňte sa darkyňou vajíčok pomocou Ferticent s.r.o.

Univerzitné pracovisko reprodukčnej medicíny,
I. gyn.-pôr. klinika LFUK a UN Bratislava

Antolská 11
851 07 Bratislava
5. poschodie, blok A

tel.:
+421 2 6867 2701
+421 905 251 904
www.ucrm.wbl.sk

ReproGen, s.r.o.
Prokopova 2
851 01 Bratislava

Prevádzka:
Laboratórium cytogenetiky a molekulárnej cytogenetiky
Švabinského 13
851 01 Bratislava
tel:
+421 948 230 661
e-mail:
cernakova@hotmail.com
reprogen@zoznam.sk

Procare – Novapharm,
Železničná nemocnica a poliklinika (ŽNaP)

Šancová 110
832 99 Bratislava
Oddelenie klinickej genetiky
Doc. MUDr. Michal Ondrejčák, CSc., MPH

tel.:
+421 2 391 433 24

© 2018 Reprodukcia, s.r.o.   Web design: Ladislav Maršík   Ochrana osobných údajov